برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران


۲۵۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-9959-19-1
تاریخ نشر:۹۲/۰۳/۲۰ قیمت :۷۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۳.۴۸۳۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع پژوهش حاضر، تبیین نسبت میان فضای مجازی و هویت ملّی و شناخت میزان اثرگذاری رسانه‌های مجازی بر گرایش شهروندان تهرانی به هویت ملّی است. نگارنده بر آن است تا تأثیر کاربرد و استفاده از تکنولوژی‌های اطّلاعاتی و ارتباطی به نام فضای مجازی و انواع کاربردها و محتوای پیام این رسانه بر اعضای جامعه را بررسی و مطالعه کند. از مهم‌ترین اهداف این پژوهش عبارتند از: شناسایی نوع و میزان تأثیر فضای مجازی بر هویت ملّی شهروندان تهرانی؛ طراحی و ارایة الگوی مناسب برای سیاستگذاری؛ ارائة پیشنهادات اجرایی برای تقویت جنبه‌های مثبت این فناوری‌ها و مدیریت آثار منفی و... .


كتاب قبلی كتاب بعدی