برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

باغ همیشه سبز (سیمای معصومین علیهم السلام در متون کهن فارسی)


۲۴۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-436-460-0-
تاریخ نشر:۷۷/۰۷/۰۱ قیمت :۷۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۹۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این مجموعه، حکایت‌هایی از متون کهنه درباره سیره امامان معصوم (ع) گردآمده است .برخی متونی که حکایت‌ها از آن استخراج شده عبارت‌اند از :تاریخ بیهقی، کیمیای سعادت، فیه ما فیه، تاریخ روضه الصفا‌، لطائف الطوائف، تاریخ بلعمی و تاریخ سیستان .گردآورنده، این حکایت‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرده است که طی آن مخاطب با سیر تطور نثر فارسی از آغاز تا امروز آشنا می‌شود.


كتاب قبلی كتاب بعدی