برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

امیرعلیشیر نوایی


۱۹۲ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-303-584-6
تاریخ نشر:۹۳/۰۴/۰۳ قیمت :۵۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۶۶۵۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مجموعه کتاب‌های «آفرینندگان فرهنگ و تمدّن اسلام و بوم ایران»، (آفتاب)، با هدف معرفی و بازشناسایی بزرگان تاریخ تمدّن اسلام و ایران و بازتعریف ارزش‌های اعتقادی اسلامی و هویت ملّی منتشر می‌شود. این دفتر از مجموعه، به معرفی «امیر علیشیر نوایی»، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا اختصاص یافته است. امیر علیشیر عرصه‌های سیاسی و اجتماعی اواخر دوران تیموریان را تحت تأثیر شخصیت خود قرار داد. او در طول 30 سال که عهده‌دار امور سیاسی و دیوانی دربار بود، به شیوه‌های گوناگون از علما و هنرمندان سرزمین هرات حمایت می‌کرد. در این اثر، مطالبی در شرح زندگی، خدمات و آثار علیشیر نوایی آمده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی