برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ابوحنیفه دینوری


۱۲۰ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-303-589-1
تاریخ نشر:۹۳/۰۶/۱۱ قیمت :۴۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۰۷۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، حاصل کوششی است در بازنمایی شخصیت و اندیشه‌ها و خدمات و آثار مکتوب «ابوحنیفه دینوری»، به ویژه کتاب گران سنگ اخبار الطوال؛ کتابی که اطلاعات تاریخی مندرج در آن در باب تاریخ ایران و سلسله‌های ایرانی منبع اصلی پژوهشگران و تاریخ نگاران بعدی در این باره بوده است. برخی از پژوهشگران بر این نظرند که کم‌تر رویدادی در دوران سامانیان می‌توان یافت که ذکری از آن در اخبارالطوال نیامده باشد. نگارنده بر آن است که در این کتاب توصیفی کامل از زندگی نامه و آثار «ابوحنیفه دینوری» ارائه دهد تا به شناختی ژرف از اندیشه‌های او دست یابد و آن را توشه‌ای سازد برای پیمودن را ه دشوار شناخت تاریخ نگاری اسلامی.


كتاب قبلی كتاب بعدی