برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

پهلوانی


۲۳۲ صفحه - (در۲جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-303-593-8
تاریخ نشر:۹۳/۰۷/۰۵ قیمت :۷۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۹۶.۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
«در اندیشه ایرانیان و در فرهنگ و ادب ایران زمین، پهلوان و پهلوانی جایگاه در خور احترامی دارد.» نگارنده در این اثر به بررسی مفهوم پهلوان و پهلوانی در طول تاریخ پرداخته است. در این اثر مفهوم قدرت نیز به عنوان نماد اصلی نظام پهلوانی تحلیل شده و به کارکردهای پهلوانان و عیاران و جوانمردان ایرانی در اعصار گوناگون تاریخی این سرزمین اشاره شده است. همچنین رابطه پهلوان و پادشاه و چگونگی رفتار و کردار پهلوانان در برابر شاهان به تفصیل بررسی شده و به حماسه‌های ملی و تاریخی و دینی پرداخته شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی