برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

دانشنامه جوانمردی (فتوت): فتوت در ورزش و پیوست‌ها


۲۰۸ صفحه - جلد ۵(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-00-1476-9
تاریخ نشر:۹۳/۰۷/۰۸ قیمت :۲۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۸۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، جلد پنجم از این مجموعه است که به فتوت و جوانمردی در ورزش می‌پردازد. پهلوانی میراث و خاستگاهی برای فتوت است. پهلوان در اسطوره و تاریخ و فرهنگ ایرانی برای دین و وطن جان‌فشانی می‌کند. حضرت علی در ورزش پهلوانی، فتوت و ورزش باستانی، گود زورخانه، شعر در ورزش باستانی، عصر پوریای ولی، پوریا و کنزالحقایق، جوانمردان در کشورهای مختلف، آیین پذیرفتن جوانمردان، خلیفه عباسی و آیین فتوت، بعضی از علل ترقی و انحطاط تاریخی ایران از محورهای اصلی موردبحث در این پژوهش هستند.


كتاب قبلی كتاب بعدی