برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

آثار تقوا و پرهیزگاری در روایات امام صادق (ع): معناشناسی تقوا


۱۴۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-7811-91-0
تاریخ نشر:۹۳/۱۰/۱۴ قیمت :۶۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۹۵۵۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
بررسی معانی و مصادیق تقوا در سخنان امام صادق(ع) است. در این اثر نخست به بیان ابعادی از زندگی و فعالیت‌های علمی و فرهنگی امام صادق پرداخته شده و ویژگی‌های عصر آن امام از لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار گرفته است. آنگاه با توجه به فضای حکام در آن زمان و شرایط به وجود آمده برای ایشان، به تبیین زوایای مختلف نهضت علمی آن امام پرداخته شده و جنبش علمی ایجاد شده در آن زمان توصیف شده است. نویسنده در همین زمینه به ویژگی‌های دانشگاه بزرگ جعفری و تربیت هزاران شاگرد توسط ایشان اشاره نموده و عوامل مؤثر بر نشاط علمی زمان امام جعفر صادق را بررسی نمود است. وی در ادامه به تبیین مسایل مختلف مربوط به فقه و تفسیر قرآن به روش ناب محمدی توسط امام صادق و شاگردان ایشان پرداخته و حیای احادیث ناب نبوی توسط آنان را بررسی نموده است. نویسنده همچنین به برخی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی امام صادق در رویارویی با گروه‌های انحرافی و غالیان و متصوفه اشاره نموده و جمع‌آوری و حفظ احادیث بر جای مانده از معصومین قبل از امام صادق را از جمله مهمترین این اقدامات عنوان کرده است. در بخش دیگری از کتاب حاضر نویسنده به حوزه معناشناختی واژه تقوا از دیدگاه امام صادق و احادیث وارد شده از آن امام در این زمینه اشاره نموده و ماهیت تقوا، جایگاه مهم آن در قرآن و سنت و معنای ان در روایات امام صادق را بررسی نموده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی