برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

از افسانه یهودی‌ستیزی تا واقعیت اسلام‌ستیزی در دنیا


۸۴۸ صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ ۱ - ۱۱۵۰ نسخه ISBN: 978-964-09-1609-4
تاریخ نشر:۹۴/۰۱/۲۵ قیمت :۴۴۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۵.۸۹۲۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
پژوهشی در زمینه تبلیغات وسیع صهیونیسم بین‌الملل در مورد افسانه هالوکاست و سوء استفاده‌های اسرائیل در این زمینه و نیز پدیده اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی در کشورهای غربی است. در این کتاب ضمن بیان دیدگاه‌های صهیونیسم در مورد پدیده ساختگی هالوکاست که به نوعی مظلوم‌نمایی برای یهودیان و با ادعای یهودی‌ستیزی صورت گرفته است، به تبیین روش‌های غیرمنطقی آنان در زمینه تبلیغ کردن این مسأله پرداخته شده و دیدگاه قرآن کریم و دین اسلام در مورد یهودیت و رابطه بین اسلام و مسیحیت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برخی از واقعیت‌های موجود در جهان کنونی که مورد سانسور شدید رسانه‌های غربی و صهیونیستی قرار گرفته است، بازگو شود. نویسنده بر این باور است که اسرائیل و جریانات هم‌سو با او در جهان غرب موج وسیعی از اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی را با استفاده از رسانه‌های متعدد و فاگیر خویش آغاز نموده و موجی از یهودی‌ستیزی ادعایی خویش در قالب پدیده هالوکاست را در جهان تبلیغ می‌کنند و با این حربه به جنگ فرهنگی با اسلام و کشورهای اسلامی می‌پردازند. وی در همین زمینه به تاریخچه‌ای از روابط بین مسلمانان، یهودیان و مسیحیان پرداخته و علل یهودی‌ستیزی و نهادینه کردن ان توسط رسانه‌ها و ایجاد تقابل وسیع بین اسلام و یهودیت را بررسی نموده و اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم بین الملل را در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی