برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شیوه‌ی جذب جوانان: راهکارهای جذب و هدایت جوانان در تبلیغ


۱۹۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-2638-88-8
تاریخ نشر:۹۴/۱۱/۲۸ قیمت :۶۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۴۸۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
در این اثر، راهکارهای جذب و هدایت جوانان در تبلیغ به بحث گذاشته شده است. نخست مبانی نظری جذب جوانان که شامل: تعریف، ضرورت، اهداف، اصول جذب، فرایند بحث و مراحل آن است، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به راه‌های جذب عموم مردم و روش‌های اختصاصی جذب جوانان پرداخته شده است. در ادامه راهکارهای جذب جوانان خاص مثل: دانشجویان، جوانان اهل تسنن، مسیحیان و ... مطرح شده است. در مراحل بعد، روش‌های تثبیت و تنفیذ آموزه‌های دینی ارائه شده و در نهایت، به شیوه‌های رشد، تعالی و حفظ آنها و موانع و آسیب‌های جذب پرداخته شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی