برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت کردی


۱۱۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰ نسخه ISBN: 978-600-7687-41-3
تاریخ نشر:۹۵/۰۵/۲۶ قیمت :۹۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۳.۴۸۳۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر پژوهشي است که به بررسي نقش شبکه‌هاي اجتماعي در هويت قومي دانشجويان کرد دانشکده‌هاي علوم اجتماعي و فني دانشگاه تهران مي‌پردازد. روش اين کتاب از نوع پيمايشي مقطعي است که با استفاده از پرسش‌نامه کتبي انجام و مفاهيم موردنظر نيز با مقياس ليکرت اندازه‌گيري شده است. يافته‌هاي تحقيقي اين پژوهش نشان مي‌دهد که به‌صورت کلي عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي و استفاده از محتواي آن‌ها، تأثير معناداري بر شکل‌گيري هويت قومي نداشته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی