برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مجموعه روشهای بازرگانی بین المللی INCOTERMS


۷۵ صفحه - چاپ ۱ - ISBN:
تاریخ نشر:۶۴/۰۱/۰۱ قیمت : ریال
كد دیویی:۳۸۰.۱۰۶۰۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی