برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

کتاب جامع تروما: مراقبت پیش بیمارستانی تا پس از ترخیص تروما


۱۴۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-8532-43-9
تاریخ نشر:۹۶/۰۷/۱۹ قیمت :۱۷۹۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۶.۰۲۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، با ديدگاه شناسايي سيستم تروما و زنجيره مراقبت از تخصصي تا توانمندساز نگارش شده است. فصول ابتدايي آن بر مراقبت پيش بيمارستاني، بيمارستاني و پس از ترخيص تأکيد مي‌کند. در فصول انتهايي نيز دريچه‌اي بر انواع تروما ها و رويارويي با آن‌ها ارائه شده است. مراقبت از تروما و به‌خصوص تروماهاي متعدد و چندگانه، چندرشته اي و زنجيره وار است که شامل تمام مراحل مراقبت پيش بيمارستاني، بيمارستاني و بعد از ترخيص است.


كتاب قبلی كتاب بعدی