برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شرایط شکلی دادخواست و ضمانت‌های اجرای آن


۹۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-7662-45-8
تاریخ نشر:۹۶/۰۸/۰۳ قیمت :۱۱۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۷.۵۵۰۵۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:مازندران - آمل

معرفی مختصر كتاب
در این پژوهش ابتدا برگه درخواست و نقش آن در روند طرح دعوا بررسی می‌شود. سپس مندرجات الزامی درخواست بیان می‌گردد. در ادامه اگر مندرجات الزامی درخواست مطابق با قانون نباشد روند تصحیح و تکمیل دادخواست شرح داده می‌شود؛ و در پایان قرارهای ناظر به دادخواست و اهمیت دادخواست در رأی صادره توضیح داده می‌شود.


كتاب قبلی كتاب بعدی