برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی


۲۰۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰ نسخه ISBN: 978-600-97524-2-3
تاریخ نشر:۹۶/۰۹/۱۹ قیمت :۱۸۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۴۰۱.۴۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مؤلفان کتاب حاضر، بر آن شدند تا با تأليف يک کتاب کاربردي زمينه آموزش و کاربرد اين روش را براي علاقه‌مندان رشته‌هاي مختلف فراهم کنند. آن‌ها تشريح مي‌کنند که تحليل محتواست که توصيف نظام‌مند از محتواي برخي بخش‌هاي وسايل ارتباط‌جمعي است. محققان زيادي اعتقاد دارند که تحليل محتوا را نبايد دستکم گرفت، و بايد آن را فراتر از شمارش داده‌هاي کيفي شناخت. برداشت ناقص از ظرفيت روش تحليل محتوا رويکردي ساده‌انگارانه و ناپخته به اين روش با ظرفيت‌هاي متعدد است. کمي کردن نمادها به‌عنوان مبنايي براي شناخت علمي، باعث شده است تا تحليل محتوا موردتوجه جدي قرار گيرد.


كتاب قبلی كتاب بعدی