برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

عقد معاوضه و عقد قرض: مبانی نظری،‌ شیوه عملی تنظیم،‌آراء محاکم قضایی و نظریه‌های مشورتی


۴۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰ نسخه ISBN: 978-600-5388-62-6
تاریخ نشر:۹۶/۱۲/۱۶ قیمت :۶۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۶.۵۵۰۲۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب مبانی نظری، شیوه عملی تنظیم قرارداد و آرای محاکم قضایی در خصوص «عقد معاوضه و عقد قرض» بررسی می‌شود. «معاوضه»، عقدی است که «به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون در نظر گرفتن اینکه یکی از عوضین "مبیع" و دیگری "ثمن" باشد» و عقد «قرض»، عقدی که «به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که از طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت "تعذر" و "رد مثل"، قیمت "یوم الرد" را بدهد».


كتاب قبلی كتاب بعدی