برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

Word

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۱۰۲ صفحه - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-622-6045-29-2
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۴ قیمت :۲۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۰۰۵.۵۲
زبان كتاب: محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی