برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

William's obstetrics

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۱۳۳۸ صفحه - (در۲جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-489-155-4
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت : ریال
كد دیویی:۶۱۸.۲
زبان كتاب: محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی