برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۱۰۰۶ صفحه - چاپ ۱ - ۲۰۰ نسخه ISBN: 978-600-489-124-0
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت : ریال
كد دیویی:۶۱۶.۱۲
زبان كتاب: محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی