برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۱۹۶ صفحه - (در۵جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-489-103-5
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت :۹۹۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۰.۷۳
زبان كتاب: محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی