برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تغییرات اندوکرین در طول زندگی

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۴۲۸ صفحه - چاپ ۱ - ۲۰۰ نسخه ISBN: 978-600-101-688-2
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت :۲۲۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۶.۴
زبان كتاب: محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی