برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

روی پاهای خودم

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۲۴۸ صفحه - چاپ ۳ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-461-054-4
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت :۲۲۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۹۶.۰۹۲
زبان كتاب: محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی