برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

هفت عادت مردمان موثر

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۱۹۲ صفحه - چاپ ۳۵ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-328-082-6
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت :۱۵۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۵۸.۱
زبان كتاب: محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی