برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

وحشت در پوستر

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۵۶ صفحه - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-7890-88-2
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت :۹۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۹۱.۴۳۶۱۶۴
زبان كتاب: محل نشر:کرمانشاه - کرمانشاه

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی