برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

رنگ در پوسترهای سینمایی

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۷۲ صفحه - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-7890-91-2
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت :۱۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۹۱.۴۳۷۵
زبان كتاب: محل نشر:کرمانشاه - کرمانشاه

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی