برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اطلس بذور گیاهان دارویی

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۳۵۴ صفحه - (در۳جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-473-168-6
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۰۹ قیمت :۷۸۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۵۸۱.۶۳۴۰۹۵۵
زبان كتاب: محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی