برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

خاطراتی از رهبر فرزانه انقلاب برای جوانان

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):

۴۸ صفحه - چاپ ۱۲ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۱۰ قیمت :۲۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۸۴۴۰۹۲
زبان كتاب: محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی