برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت‌شده در آموزش شیمی


۱۸۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-99669-3-6
تاریخ نشر:۹۷/۰۴/۱۳ قیمت :۱۸۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۵۴۰.۷۶
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر به معرفي يکي از روش‌هاي تدريس فعال يعني «کاوشگري هدايت‌شده» مي‌پردازد. مطالب در چهار بخش تنظيم گرديده است. در بخش اول، تعريفي از مفاهيم و مباحث آموزشي و ارتباط آن‌ها ارائه شده است. در بخش دوم، الگوي کاوشگري، انواع آن و مزاياي اين الگو در آموزش شيمي به‌طور مفصل بيان گرديده است. در فصل سوم چگونگي طراحي فعاليت‌هاي يادگيري کاوشگري هدايت‌شده در آموزش شيمي و در بخش چهارم، آموزش مفاهيم شيمي بر مبناي روش کاوشگري هدايت‌شده با ارائه چند نمونه طرح درس، توضيح داده شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی