برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): ترویج و آموزش کشاورزی


۲۲۴ صفحه - (در۱۵جلد ) - جلد ۶(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۹/۰۶/۱۵ قیمت :۱۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۳۰.۳
زبان كتاب:فارسی/انگلیسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
ششمین جلد از مجموعه ((فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی)) شامل 2000اصطلاح و واژه مربوط به رشته ترویج و آموزش کشاورزی است .این واژه‌نامه در دو بخش سامان یافته است .در بخش نخست، واژه‌های انگلیسی با معادل فارسی، نیز شرح مختصری از واژه‌ها فراهم آمده و در بخش دوم، نمایه معادل‌های فارسی به طبع رسیده است .در آغاز واژه‌نامه، چگونگی استفاده از اصطلاحات، نیز فهرست منابع به طبع رسیده است .


كتاب قبلی كتاب بعدی