برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شمنامه ( جلد 10 9 8)مجموعه شعر

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
نويسنده:محسن شفائی

ناشر (ان):
محسن شفایی

۲۷۲ صفحه - (در۳جلد ) - جیبی - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۶/۰۱/۰۱ قیمت :۴۳۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی