برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

الصحیفه الکامله السجادیه = ... The perfect book of imam Zaynul - A'abideen A'li

موضوع(ها):
دعاها

پدیدآور(ان):
مترجم:جواد فاضل

ناشر (ان):
بهزاد

۴۳۲ صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5959-32-2-
تاریخ نشر:۷۹/۰۸/۰۸ قیمت : ریال
كد دیویی:۲۹۷.۷۷۲
زبان كتاب:عربی/انگلیسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی