برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

آموزه‌های تربیت عقلانی بر اساس معرفت‌شناسی قرآنی


۴۴۸ صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-09-2032-9
تاریخ نشر:۹۸/۰۴/۲۵ قیمت :۶۲۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۱۹۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر در خصوص شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت عقلی بر مبنای بنیان‌های معرفت‌شناختی قرآن کریم مطالبی را تهیه و گردآوری نموده است. در این اثر نخست درباره معرفت‌شناسی و تربیت مباحثی تبیین شده و بنیان‌های معرفت‌شناختی تربیت عقلانی بر مبنای قرآن کریم استخراج گردیده شده است. در ادامه پژوهشگر انواع معرفت را از دیدگاه قرآن کریم برشمرده و مناط صدق معرفت از منظر قرآن را ارائه می‌نماید. در پایان نوشتار مذکور مؤلفه‌های اساسی تربیت عقلانی برمبنای بنیان‌های معرفت‌شناختی قرآن کریم واکاوی و اهداف، اصول و روش‌های تربیت عقلانی را بر اساس همان مبنا ارائه می‌دهد. نگاه به قرآن کریم بر مبنای تربیت عقلانی و تلاوت آن با دید تربیتی از مباحث ارزشمند این مجموعه به شمار می‌رود.


كتاب قبلی كتاب بعدی