برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نظریه راهبردی قرن بیست و یکم: نوشتاری خرد بر راهبرد کلان


۱۲۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-8782-26-1
تاریخ نشر:۹۸/۰۵/۱۳ قیمت :۱۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۵۵.۰۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نوشتار حاضر درباره راهبردهای علوم نظامی ایالات‌متحده در قرن بیست و یکم بحث می‌کند. این کتاب با تمرکز با نظریه راهبردی و با چاشنی مباحث نظامی، ضمن تشریح اصطلاحات و تعاریف ضروری در این زمینه، به بررسی و مطالعه موضوعات اساسی و مفاهیم بنیادین تعیین کننده ماهیت محیط پیرامونی و نقش‌ها و انتظارات وابسته به آن پرداخته است و از این طریق علاوه بر تشریح و تفسیر محیط در قالب الگوهای نظری و عملی و تجزیه و تحلیل پیامدها و نتایج پیشبرد تفکرات راهبردی، با تأکید بر مرزبندی شفاف بین مفاهیم برنامه‌ریزی و راهبرد، مشکلات متداول در فرآیند تکوین و شکل‌گیری آن حوزه، قابلیت تدوین و ساختاربندی استراتژی ترکیبی از علم و هنر است، این کتاب نیز ضمن تأکید بر این نکته، مدل استراتژیک نتیجه، تاکتیک، منابع را تبیین و تفسیر نموده و بر روایی و پایایی این الگو در متدولوژی تکوین راهبرد صحه گذاره است. نظریه


كتاب قبلی كتاب بعدی