برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جذاب‌سازی برنامه‌های فرهنگی مساجد


۲۴۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-98642-3-2
تاریخ نشر:۹۸/۰۷/۲۰ قیمت :۲۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۷۵
زبان كتاب:فارسی/عربی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر در مورد مدیریت برنامه‌های فرهنگی مساجد ایران مطالبی تهیه و تدوین شده است. در این پژوهش نخست مفاهیم مسجد، مدیریت و مدیریت مسجد تبیین شده و اهمیت و جایگاه آن بازشناسی شده و ضرورت بحث مدیریت مسحد مورد بررسی قرار گرفته؛ و در ادامه نگارنده به تقسیم وظایف در باب مدیریت پرداخته و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و همچنین سازمان‌دهی مسجد و وظایف مدیر آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در پایان این نوشتار شاخص‌های امتیازبندی مسجد موفق از منظر عملکرد روحانی مسجد را ذکر نموده و برخی شاخص‌های برنامه‌های فرهنگی مسجد اشاره می‌نماید. مسابقات در مسجد از مهم‌ترین عناوین در این مجموعه به شمار می‌رود.


كتاب قبلی كتاب بعدی