برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تحلیل حقوقی سیر تحول نظام‌های احوال شخصیه کشورهای اسلامی


۳۱۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-622-225-176-5
تاریخ نشر:۹۸/۱۰/۱۷ قیمت :۴۷۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۶.۹۷۶۷۱۰۱۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مسئله تحقيق حاضر اين است که سير تحول مزبور، به چه صورت بوده و با چه سازوکاري انجام شده است؟ برخي معتقدند احوال شخصيه در کشورهاي اسلامي، نسبت به پيروي يا تأثيرپذيري از الگوهاي غربي در نظام قانون‌گذاري، خط قرمز دين به شمار مي‌آيد. درعين‌حال با توجه به تحولات حقوق بشري، امروزه اکثر قريب به‌اتفاق قوانين احوال شخصيه کشورهاي يادشده، متأثر از قوانين و اسناد بين‌المللي هستند و درنتيجه تحولات صورت گرفته، بخش‌هايي از قوانين مدني آنان، از نمونه‌هاي غربي الگو گرفته‌اند؛ اما به‌رغم اين تأثر، تمايل بازگشت به انديشه اصيل اسلامي و حاکميت قوانين حقوقي آن در برخي از کشورهاي مزبور ديده مي‌شود. به نظر مي‌رسد نيازهاي زمان و تغيير اوضاع‌واحوال اجتماعي، موجب ديدگاه‌هاي تازه و برداشت‌هاي نو از منابع و متون ديني و درنتيجه موجب تحولاتي در قوانين و مقررات احوال شخصيه کشورهاي اسلامي شده است. اين پژوهش، با تحليل حقوقي عوامل، رويکردهاي حاکم و شيوه تحول احوال شخصيه کشورهاي اسلامي، در ضمن روش توصيفي- تحليلي، نشان مي‌دهد که آهنگ اين تحول در همه کشورها يکسان نيست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نيز متفاوت بوده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی