برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

بهره‌برداری از جنگل: بررسی اقتصادی - فنی تعاونی‌های بهره‌برداری جنگلهای شمال ایران


۳۲ صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-6595-39-1-
تاریخ نشر:۸۰/۰۴/۱۲ قیمت :۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۳.۷۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در نوشتار حاضر، تعاونی‌های بهره‌برداری جنگل‌های شمال کشور از دیدگاه فنی و اقتصادی بررسی و تحلیل می‌شوند .تحلیل یاد شده ذیل این عناوین سامان یافته است" :مقایسه درآمدها، هزینه‌ها و سودآوری"، "ساختار سرمایه‌گذاری"، "رابطه سودآوری و روش‌های جنگلداری "و "عملکرد شرکت‌های تعاونی و تحول در شرایط بوم شناختی ."


كتاب قبلی كتاب بعدی