برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

موسیقی دستگاهی ایران: ردیف میرزا حسینقلی


۲۸۶ صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ ۱ - ۳۳۰۰ نسخه ISBN: 964-6409-47-4-
تاریخ نشر:۸۰/۰۶/۱۲ قیمت :۳۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۸۹.۷۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب، مجموعه ردیف‌های تار حسین‌قلی بن علی‌اکبر ( 1270ـ 1334ق) ـ بازمانده از موسیقی عهد قاجار ـ با معرفی اجمالی دستگاه‌های موسیقی به طبع رسیده است .این کتاب به اهتمام فرزند ارشد ایشان علی‌اکبر خان شهنازی تدوین شده است .برخی ردیف‌های جمع آمده در کتاب عبارت‌اند از 37 :ردیف در دستگاه شور، یازده ردیف دستگاه ماهور، 23ردیف در دستگاه سه‌گاه، 60ردیف در دستگاه چهارگاه، 33ردیف در دستگاه همایون، 15ردیف در آواز بیات اصفهان، 24ردیف در دستگاه نوا .به‌زعم گردآورنده" :متعلقات دستگاه شور، همچنین ردیف دستگاه راست پنچ‌گاه و نوا در مقایسه با سایر دستگاه‌های دیگر متنوع و دارای ویژگی‌های خاص موسیقایی است .که این مهم برخاسته از تکنیک برتر نوازندگی میرزا حسین‌قلی است ."


كتاب قبلی كتاب بعدی