برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور "حقوق خانواده"


۳۸۴ صفحه - جلد ۱ - وزیری (شومیز) - چاپ ۲ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5988-61-6-
تاریخ نشر:۸۰/۰۹/۱۱ قیمت :۲۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۷.۵۵۰۱۷۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی