برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شیوه‌های قانونی حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: گ‍زی‍ده‌ای‌ از آخ‍ری‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ح‍ق‍وق‍ی ‌...


۸۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7402-07-4-
تاریخ نشر:۸۰/۱۱/۱۷ قیمت :۴۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۶.۵۵۰۴۶۷۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مجموعه حاضر گزیده‌ای از آخرین قوانین حقوقی و جزایی مربوط به منابع طبیعی ایران است که ذیل این عناوین گردآمده است" :امور جنگل‌ها"، "امور مراتع"، "مشارکت مردمی در احیای بیابان‌ها و کویرها"، "حریم روستا و استفاده از حریم"، "اراضی مستحدث و ساحلی"، "قانون و آیین‌نامه اراضی موات"، "بهره‌برداری از معادن واقع در منابع طبیعی"، "امور زمین "و "جرایم و مواد بازداشتی ."


كتاب قبلی كتاب بعدی