برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

از شور و شکفتن [بازنویسی کتاب تمهیدات اثر عین القضاه همدانی]


۱۶۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5568-55-2-
تاریخ نشر:۸۰/۱۱/۱۷ قیمت :۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۸۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نوشتار حاضر بازنویسی کتاب تمهیدات اثر "عین القضاه همدانی "است که در قرن ششم هجری تالیف شده است .عین القضاه همدانی در "تمهیدات "طی ده تمهید (فصل) اصول طریقت و اسرار عرفانی را شرح نموده است .وی ضمن این مطالب، شرح و تفسیری نیز از آیات قرآن و احادیث نبوی به دست داده، افزون بر آن، مطالب کتاب را با تشبیهات، تمثیلات، و اشعار فارسی و عربی مشحون ساخته است .ده تمهید کتاب بدین شرح است1 :ـ فرق علم مکتسب با علم لدنی، 2ـ شرطهای سالک در راه خدا، 3ـ آدمیان بر سه گونه فطرت آفریده شده‌اند، 4ـ خود را بشناس تا خدا را بشناسی، 5ـ شرح ارکان پنج گانه اسلام، 6ـ حقیقت و حالات عشق، 7ـ حقیقت روح و دل، 8ـ اسرار قرآن و حکمت خلقت انسان، 9ـ بیان حقیقت ایمان و کفر، 10ـ اصل و حقیقت آسمان و زمین .


كتاب قبلی كتاب بعدی