برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

La perse et la grande guerre


۴۷۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۶۰۰ نسخه ISBN: 964-7603-01-0-
تاریخ نشر:۸۰/۱۱/۲۹ قیمت : ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۷۵۲
زبان كتاب:فرانسوی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در اسفند 1375سمیناری بین‌المللی با موضوع "ایران و جنگ جهانی اول "با همکاری انجمن ایران شناسی فرانسه و دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در محل دفتر مطالعات برگزار شد .کتاب حاضر مجموعه مقالات این سمینار است که به کوشش "الیور باست "انتشار یافته است .مقالات انگلیسی و فرانسه، به زبان اصلی درج گردیده و مقالات فارسی، ترکی، آلمانی نیز به زبان فرانسه برگردانده شده و در این مجموعه به چاپ رسیده است .کتاب با مقدمه‌ای به زبان فرانسه درباره محتوا و موضوع یکی از مقالات آغاز می‌شود ;آن گاه متن مقالات در چهار فصل موضوعی تنظیم می‌شود .فصل اول ")دخالت بیگانگان در ایران ("شامل هفت مقاله" :مساله بی‌طرفی ایران / محمد حسن کاووسی عراقی"، "سیاست بریتانا در شرق ایران در طول جنگ جهانی اول / پل لوفت"، "تحولات عمده در سیاست توسعه طلبانه روسیه در قبال ایران ( 1917ـ 1906م / صالح علی اف"، "روابط ایران و فرانسه در پایان جنگ جهانی اول / یان ریشار"، "ایران در استراتژی آلمان ( 1921ـ 1896/ علی رحمانی"، "ایران و ترکیه ( 1918ـ 1914) / تورگایان آتایف "و "نقش ایران در سیاست خارجی اتریش ـ هنگری در طول جنگ جهانی اول / بیهل ولف دیتر ."در فصل دوم با عنوان "واکنش ایرانیان در مواجهه با تجاوزات بیگانگان "این مقالات آمده است : "وزارت امور خارجه و جنگ جهانی اول / سید علی موجانی"، "جنگ جهانی اول و واکنش علمای ایرانی مقیم عراق / نصرالله صالحی"، "تغییر پایتخت از تهران به اصفهان در سال 1915/ کاوه بیات"، "ژاندارمری دولتی و جنگ جهانی در ایران / استفانی کرونی"، "کمیته ملیون و مجله کاوه ( 1915ـ 1917) / سعید میرمحمد صادق " و "جنگ بین‌المللی اول و بازتاب آن در شعر معاصر ایران / علی میرانصاری ."در فصل سوم باموضوع "تاثیرات جنگ جهانی اول در نقاط مختلف ایران "شش مقاله با این عناوین جای گرفته است" :بوشهر و تنگستان / سید قاسم یاحسینی"، "آیت الله سید عبدالحسین لاری و اعلامیه دفاعیه او / محمد باقر وثوقی"، "تبریز و تجاوزات خارجی در جنگ جهانی اول / رحیم رئیس نیا"، "وضع ارامنه آذربایجان ایران در طول جنگ جهانی اول / ماگدالینا گل نظریان"، "جنگ جهانی اول در غرب دریاچه ارومیه / هلموت بلیئر فلورنس "و "مسیونرهای پرس بترین آمریکایی در ارومیه در جنگ جهانی اول / میخائیل زیرنیسکی ."آخرین فصل نیز حاوی سه مقاله با محوریت موضوعی "ایران و مساله صلح "است که عبارتند از" :هیات نمایندگی ایران در کنفرانس صلح :تفسیری تازه / الیورباست"، "واقعیت یا رویا، ایران و کنفرانس صلح ورسای / منصوره اتحادیه (نظام مافی) "و "جنگ جهانی اول به عنوان نقطه عطف در تاریخ ایران / برت فراگنر ."صفحات پایانی به فهرست اعلام اختصاص یافته است .


كتاب قبلی كتاب بعدی