برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن

موضوع(ها):
متعه

پدیدآور(ان):
نويسنده:محسن شفائی

ناشر (ان):
محسن شفایی

۳۵۱ صفحه - چاپ ۷ - ISBN:
تاریخ نشر:۶۲/۰۱/۰۱ قیمت :۶۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی