برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مسمومیت به وسیله داروهای شیمیائی


۳۷۸ صفحه - چاپ ۲۰ - ISBN:
تاریخ نشر:۶۱/۰۱/۰۱ قیمت :۳۸۰ ریال
كد دیویی:۶۱۰
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی