برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نگرشی نو در فهم احادیث نبوی


۲۹۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-356-016-3-
تاریخ نشر:۸۱/۰۳/۰۴ قیمت :۱۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۹۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
محمد غزالی نویسنده نوگرای معاصر، دراین کتاب می‌کوشد تا مرز احادیث مجعول و غیر مجعول را معلوم دارد او در ابتدای کتاب نمونه‌هایی از روایات مبهم و یا مجعول مربوط به بیماری‌زا بودن گوشت گاو، حجاب و نقاب زنان، و تحریم تحصیل دختران را بررسی می‌کند، پس دیدگاه ابن حزم را درباره تحریم موسیقی طرح ورد می‌نماید .در بخش بعدی کتاب آداب خوراک و پوشاک و مسکن و احادیث مربوط به زهد، شخصیت دجال، کشف ساق، و جهاد و شورا را با توجه احادیث و روایات بررسی می‌کند .از منظر نویسنده اسلام دین جبرگرا نیست، بلکه اخبار و روایات مبتنی بر جبر اغلب جعلی و ساختگی هستند .وی در خاتمه، تنبیه بدنی زنان را مخالف نص صریح قرآن دانسته، تمامی اخبار مبتنی بر شدت و خشونت نسبت به زنان را مجعول و نوعی تفسیر وارونه آیات و روایات به‌شمار می‌آورد .


كتاب قبلی كتاب بعدی