برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی


۵۳۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6135-24-2-
تاریخ نشر:۸۱/۰۵/۱۵ قیمت :۳۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۵۰.۱۹۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
"ابراهام اج منرلو"، نویسنده کتاب، گرچه از منظر و موضوع ران‌شناختی به انسان می‌نگریست، اما هر چه بر سن او می‌گذشت طرز تفکرش بیشتر جنبه فلسفی به خود می‌گرفت زیرا وی پی برده بود که دنبال کردن حقایق روان شناختی جدا از پرسش‌های فلسفی، ناممکن است .از همین رو، وی در کتاب "زندگی، در این جا و اکنون"با نگرشی فلسفی ـ روان شناختی به موضوع "سلامت"، "آسیب شناسی"، "خلاقیت"، "ارزش‌ها"، "آموزش و پرورش"، "اشتراک مساعی در جامعه"، "شناخت و روان‌شناسی بون "و "فرا انگیزش "توجه کرده است .برای نمونه، وی درباره "شخص خلاق "نوشته است" .شخص خلاق،در مرحله تعالی و عشق خلاق، گذشته و آینده خود را کنار می‌نهد و فقط در دم ودر لحظه زندگی می‌کند .او با تمام وجود در فرایند کار خلاقه حضور دارد، کاملا غرق در مکان و زمان حال (این جا اکنون) و شیفته و مجذوب موقعیت فعلی و کار خلاقه است .به کلامی دیگر خود عبارت است از همان کار خلاقه، هم چنین می‌توان او را به عنوان فرد رشد یافته‌ای قلمداد کرد که همواره می‌تواند ادراک کند، بیندیشد، یا مانند کودک از خود واکنش نشان دهد ."


كتاب قبلی كتاب بعدی