برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

لودویگ ویتگنشتاین: نامه‌هایی به پائول انگلمان و لودویگ فون فیکر


۱۱۲ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-6530-74-5-
تاریخ نشر:۸۱/۱۱/۰۸ قیمت :۹۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۹۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
این مجموعه حاصل دو کتاب است که هر یک در بردارنده نامه‌هایی است از "ویتگنشتاین "به "پائول انگلمان "(معمار و نویسنده اتریشی، 1891ـ 1965) و "لودویگ فون فیکر "(ناشر مجله .(Brennerاین نامه‌ها بیانگر مسائل روزمره، دغدغه‌های شخصی، روابط دوستانه و در ارتباط با چاپ کتاب‌های "ویتگنشتاین " است .


كتاب قبلی كتاب بعدی