برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

سه مکتب روان‌شناسی: دیدگاههای فروید، اسکینر و راجرز


۲۳۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-93517-0-1-
تاریخ نشر:۸۱/۱۱/۰۸ قیمت :۱۷۵۰۰ ریال
كد دیویی:۱۵۰.۱۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر ترجمه ویرایش "سه مکتب روان شناسی "است که سه فصل آغازین آن به آرای "فروید"، "اسکینر "و "راجرز "اختصاص دارد .ضمن آن که در آغاز هر فصل زندگی نامه مختصر آن سه تن آورده شده است .در فصل چهارم کتاب نویسنده با مقایسه رویکردها، شباهت و مغایرت‌ها، به نقد و بررسی هر یک از سه دیدگاه افراد اهتمام نموده است .وی در بخش پایانی کتاب، با طرح رویکرد هیجانی ـ منطقی "آلبرت الیس"، بر آن است راهی برای مقایسه این رویکرد با رویکردهای روان پویایی، رفتارگرایی، و پدیدار شناسی بگشاید .در آغاز کتاب خاطر نشان شده است" :بر خلاف فروید، "بی ـ اف ـ اسکینر "برای تبیین رفتار از کاوش درون ذهن افراد اجتناب می‌کرد و در حالی که اندیشه‌های فروید از تعامل وی با بیمارانش نشات می‌گرفت، فرضیه‌های اسکینر، ناشی از مطالعات وی روی حیوانات آزمایشگاهی و تعمیم و گسترش آن در مورد انسان بود ...رفتار انسان بنابه عقیده اسکینر، اساسا با پیامدهای آن اداره می‌شود .رفتارها در طول زندگی پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به بار می‌آورند .این پیامدها، مهم‌ترین عواملی هستند که شخصیت انسان (یعنی کنش‌ها و واکنش‌های او را در شرایط و موقعیت‌های گوناگون) شکل می‌دهند ... روان شناسی انسان گرایانه کارل راجرز از جهات مهمی با روان کاوی و رفتارگرایی افراطی تفاوت دارد ;برای مثال، راجرز با نظر فروید مبنی بر این که انسان در اصل توسط کشاننده‌های جنسی و پرخاشگری برانگیخته می‌شوند مخالف بود و بر این نکته تاکید داشت که انسان‌های تمام عیار طالب آنند که همه توانایی‌های بالقوه خود را به عمل در آورند و تعالی بخشند .او این فرض را که سکس و پرخاشگری از اصلی‌ترین نیروهای درونی انسان هستند بدبینانه و محدود کننده می‌دانست ."...


كتاب قبلی كتاب بعدی