برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
نويسنده: سلطانزاده

ناشر (ان):
نشر علم

۱۶۹ صفحه - جلد ۴۰ - رقعی - چاپ ۱ - ISBN:
تاریخ نشر:۴۰/۰۱/۰۱ قیمت :۹۰ ریال
كد دیویی:۹۰۰
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی