برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

کاربرد تخلیص پروتئین با روش عملی


۲۲۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 964-7757-69-7-
تاریخ نشر:۸۲/۰۹/۱۸ قیمت :۲۵۸۰۰ ریال
كد دیویی:۵۷۴.۷۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در نوشتار حاضر، مراحل مختلف تخلیص صنعتی پروتئین و مشکلات آن توصیف و معرفی شده است. گفتنی است که تخلیص پروتئین یک عمل اصلی در اغلب تحقیقات بیوشیمیایی است. مباحث کتاب عبارت اند از: تخلیص پروتئین در مقیاس صنعتی، تخلیص پروتئین برای مصارف درمانی، تخلیص پروتئین جهت کریستالوگرافی، تخلیص پروتئینهای غشایی، تخلیص پروتئینها برای تعیین توالی آنها، مهندسی پروتئینها به منظور تخلیص و مثالهایی برای تخلیص.


كتاب قبلی كتاب بعدی