برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

چندین سخن نغز (قطعه در شعر فارسی)


۲۴۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-93957-7-6-
تاریخ نشر:۸۲/۱۲/۱۷ قیمت :۱۹۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۰۰۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نگارنده در آغاز، تعریفی از "قطعه" و انواع آن به دست می‌دهد. وی یادآور می‌شود: "قطعه پر موضوع‌ترین قالب شعر فارسی است. در همه موضوعات، مضامین و اغراض شاعرانه، قطعه وجود دارد: از حمد و مناجات و مدح و شکر و شکایت گرفته تا حکمت، حکایت، تمثیل، حسب حال، ماده تاریخ، هجو، طنز، هزل، مطایبه، حماسه، مفاخره، حبسیه، مرثیه، سیاست، مراسله، لغز، معما، تغزل، خمریه". پس از آن در کتاب، هر یک از موضوعات یاد شده در قطعه، تشریح می‌شود. روان شناسی قطعه، سیر تحول قطعه، قطعه و بعضی از قوالب و صناعات ادبی، قطعه و بدیهه گویی، قطعه و ترجمه، قطعه و تخلص، قطعه و شعر کودکان، و قطعه و تقلید از مباحث بعدی کتاب هستند. در بخش دوم کتاب، اشعاری چند در قالب قطعه فراهم آمده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی