برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

الصحیفه الکامله السجادیه = ... The perfect book of imam Zaynul - A'abideen A'li

موضوع(ها):
دعاها

پدیدآور(ان):
مترجم:جواد فاضل

ناشر (ان):
موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر

۴۹۸ صفحه - چاپ ۱۳ - ISBN:
تاریخ نشر:۶۱/۰۱/۰۴ قیمت : ریال
كد دیویی:۲۹۷.۷۷۲
زبان كتاب:عربی/انگلیسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی